Marek Škubal: Animal Bodhisatva

  1. , 30. 11. 2018 –11. 01. 2019, Cechovna

Marek Škubal (* 1986, Plzeň)

Marek Škubal je mnohostranný výtvarník, který se zabývá sochou, kresbou a grafikou. Svá studia započal na pražské AVU v sochařském ateliéru J. Zeithammla, absolvoval stáže v ateliéru grafiky J. Lindovského a na Taipei National University of the Arts na Taiwanu. V současné době pokračuje na
AVU v doktorském studijním programu v ateliéru kresby J. Petrboka a zároveň působí jako vedoucí sochařského ateliéru na Uměleckoprůmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou. Pravidelně se účastní skupinových výstav v České republice i v zahraničí, vystavuje i samostatně, naposledy v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory a v pražské Trafo Gallery (obě 2018).

Škubalův výtvarný svět je zaplněn tvory, kteří jsou na první pohled většinovou společností přijímáni s odporem – jeho ústředním tématem je dlouhodobě motiv červa, jemuž se věnuje nejen v sochařských či grafických kompozicích, ale i v rovině teoretické. Tyto tvory Škubal aranžuje do působivých kompozic, odkazujících k sakrálnímu umění. V posledních letech vytváří převážně rozsáhlé grafické cykly („Animal Bodhisattva“ a „Bůh odporných věcí“), v nichž kombinuje tvarosloví hmyzích těl s náboženskou symbolikou a vznikají tak panteony zvláštních entit – božstev autorovy osobní ikonografie.

Animal Bodhisattva

Výtvarník Marek Škubal se závěrem roku 2018 představuje na Dole Michal ostravskému výtvarnému publiku samostatnou výstavou Animal Bodhisattva, která je kresebně sochařským cyklem, v němž je konfrotován patos existenciální tísně s voluminézním gestem bravurního autorského projevu, který vychází z pevného a precizně formulovaného tvůrčího konceptu: Myslím si, že vše, co si lze představit, odráží nějakým způsobem existenci na jiném místě v prostoru i času, že myšlenka sama už je formou
existence, která trvá nezávisle na mysli, do níž přichází. Že inspirace, osvícení, imaginace či vnuknutí není než v určitý vhodný okamžik ideálním způsobem nastavený „portál“ pro formu, která jím v tu chvíli dokáže projít a že jistý druh citlivosti může pomáhat otevírat tento průchod častěji a efektivněji. Jím pak do světa naší reality mohou přicházet entity ze světů za oponou a prostřednictvím díla poodhalit svoji podobu.

To, co mě zajímá a fascinuje je uměleckým dílem zprostředkovaná konfrontace s formou existence, která je ne-lidská a člověka přesahující, která se vymyká všem měřítkům, jež je lidská mysl s to pochopit, aniž by ji to zcela zničilo a která působí mimo, respektive stojí nad našimi principy uspořádání světa. S entitami, které slovy Starého zákona jsou, které jsou. Zda jim budeme říkat Cthulhu, Nyarlathotep, Azathot nebo Animal Bodhisattva, není vlastně vůbec podstatné…

Tomáš Koudela

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.