Pole

kolektivní výstava malířů působících v Prostějově a Olomouci  (Adéla Janská, David Jedlička, Dagmar Maturová a Magdalena A. Turzová).

Kurátor výstavy: Tomáš Koudela

Cechovna Dolu Michal

14. 6. –14. 7. 2017

Od 14. 6. 2017 probíhá v prostorách Národní kulturní památky Důl Michal kolektivní výstava Adély Janské, Davida Jedličky, Dagmar Maturové a Magdaleny A. Turzové. Rozmanitý malířský projev výše zmíněných umělců můžete v Ostravě zhlédnout do 14. 7. 2017. Kurátorem výstavy je Tomáš Koudela.

Název výstavy Pole metaforicky odkazuje k existenci jakéhosi vztahového, respektive tvůrčího pole, které je schopno produkovat autentickou vizuální kvalitu. Výchozím axiomem byla idea jednotek (výtvarných děl) neexistujících izolovaně, ale ve vztahu s množinou významově blízkých elementů, s nimiž tvoří uspořádané sítě. Jak uvedl kurátor výstavy Tomáš Koudela: „Na tento výstavní projekt je možno nahlížet jako na obraz světa, který není syntézou jednotlivých vizuálních prvků, ale je vhledem, jehož topologická povaha upozaďuje dřívější vizuální zkušenost s bytostnými i předmětnými substrukturami (mj. s výtvarnými díly) a nabízí nový celostní prožitek, jemuž je výtvarná kultura prostředkem odkrývajícím dynamiku interpersonálních dějů a okolí. Topologie je myšlena jako určitý tvar či struktura daného pole.“ Výše zmíněné podtrhuje také fakt, že tvůrčí identitu všech čtyř autorů provází do jisté míry i společný akcent formálních a obsahových prvků. Další z orbit, po nichž se pohybuje vizuální poetika představených děl, je přátelská, a kromě ní i profesní. Vystavující autoři jsou pedagogy na Střední škole designu a módy v Prostějově.

Adéla Janská (* 1981, Olomouc) jefigurální malířka z generace formující se po roce 2000. V letech2000–2003 studovala na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Své výtvarné vzdělání si následně rozšiřila na Akademii umění v Banské Bystrici. V letech 2003–2004 studovala v Přípravném ateliéru u doc. Mgr. Art. Klaudia Kosziby a v období 2004–2007 se pak dále vzdělávala pod vedením prof. Akad. mal. Františka Hodonského v Ateliéru současné malby. V současné době žije v Olomouci a vyučuje kresbu a malbu na Střední škole designu a módy v Prostějově.

David Jedlička (* 1969, Brno) se ve vlastní tvorbě se zaměřuje především na figurální malbu. Mezi léty 1992–1997 studoval na Katedře výtvarné tvorby Ostravské Univerzity v ateliéru malby pod vedením Akad. mal. Daniela Balabána. V současnosti žije v Olomouci a vyučuje kresbu a malbu na Střední škole designu a módy v Prostějově.

Dagmar Maturová (* 1984, Turnov)patří ke generaci umělců formující se po roce 2000 a dominantní roli v její tvorbě hraje figurální malba. Vystudovala Katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (u Mgr. Davida Jedličky, Ph.D.) mezi léty 2005–2010. Své výtvarné a pedagogické vzdělání si mezi léty 2004–2005 rozšířila na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V současnosti žije v Prostějově, kde vyučuje kresbu a malbu na Střední škole designu a módy.

Magdalena A. Turzová (* 1978, Uherské Hradiště) se ve vlastní tvorbě zaměřuje především na předmětnou a figurální malbu.Mezi léty 1996–1998 vystudovala Výtvarný obor na Zlínské vyšší odborné škole umění. V letech 1998–2003 pak dále pokračuje studiem na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době žije v Lobodicích a vyučuje kresbu a malbu na Střední škole designu a módy v Prostějově. Výstavní projekt je prezentován v rozsáhlém prostoru Cechovny Dolu Michal a stručně jej lze charakterizovat jako tvůrčí cestu, která vzdává hold každodenní realitě, je vzdálená samoúčelnému přepisu fotografické zkušenosti a pokouší se nalézt svůj výraz prostřednictvím tradičních předmětných a figurálních vizuálních schémat. Prezentovaná díla představují organický celek, v němž se výtvarná tvorba autorského kolektivu prolíná a nabízí novou vizuální zkušenost, harmonicky koexistující s industriálním prostorem Dolu Michal.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..