13. 10.–14. 11. 2021 Cechovna kurátor: Václav Rodek PETER CVIK*1985, Bratislava, SVKAbsolvoval ateliér malby a dalších médií (prof. Ivan Csudai) na Akademii umění a designu v Bratislavě, kde získal také titul PhD. Hlavním tématem jeho tvorby je hledání hranice mezi abstraktní a zobrazující malbou ovlivněnou postprodukční digitální érou 21. století. Pracuje s vlastními fotografiemi a …

Peter Cvik: Projdi se mnou, mou myslí / Walk with me thru my mindRead More »

 24. 6.–31. 8. 2021 Venkovní prostory kurátor: Tomáš Koudela NIKOLA EMMA RYŠAVÁ(*1990, Praha) Nikola Emma se odjakživa věnovala kreativním činnostem, takže umění pro ni bylo jasnou volbu. Od studia keramiky, přes design dřevěných hraček, se dostala až k sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze – do oblasti, ve které se mohla plně realizovat.Práce Nikoly Emmy …

Nikola Emma Ryšavá: Beast of EdenRead More »

24. 6.–31. 8. 2021 Venkovní prostory kurátor: Tomáš Koudela ANETA FILIPOVÁ(*1991, Hradec Králové) Aneta Filipová vystudovala sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Lukáše Rittsteina. V roce 2018 absolvovala stáž na Cooper Union v New Yorku. Zde studovala u D. Adamse, D. Ashforda, E. Westphal a A. Farmigy. V New Yorku hledala možnosti propojení …

Aneta Filipová: The EdgeRead More »

24. 6.–8. 8. 2021 Balkón kurátor: Tomáš Koudela PIOTR AMBROZIAK(*1971, Lodž, POL) V letech 1991–1996 studoval na Akademii výtvarných umění v Lodži (ateliér malby, ateliér dřevorytu, ateliér fotografie). Doktorské studium úspěšně zakončil v roce 2020 na UAP v Poznani pod vedením profesora Dominika Lejmana (obor malba a kresba). Během doktorského studia Ambroziak opustil Lodž a přesunul …

Piotr Ambroziak: The SpaceRead More »

24. 6.–8. 8. 2021 Místnosti vedle Cechovny kurátor: Tomáš Koudela Zkreslený světObrazy Kateřiny Barabášové představují svět, který se oku divákovu představuje hutným, sevřeným kresebným rukopisem, v němž se snoubí naivizující a elementární figurální tvarosloví s banální každodenností monster a policejních vozů.Abychom dobře rozuměli, zkreslený svět je světem skutečných esenciálních obsahů, vystupujících před jeho obyvateli v naléhavě rezonující …

Kateřina Barabášová: Distorted World / Part 1Read More »

24. 6.–8. 8. 2021 Sprchy kurátor: Tomáš Koudela Přinést vodu, respektive moře do sprch Dolu Michal, je romantickým kurátorským gestem, které se nepochybně opírá také o významovou rovinu konfrontace existencielní pýchy (zalykající se jistotou, že natura vedena je kulturou) s existenciální empatií pro vše druhé kolem člověka. Jen pro nezbytnost následnosti, skrze níž mají harmonovat obsahy …

František Kowolowski: The SeaRead More »

24. 6.–31. 8. 2021 Cechovna kurátor: Tomáš Koudela Marek Schovánek je umělec narozený v Československu, vyrůstal a studoval v Kanadě a v současnosti cestuje a tvoří po světě, přičemž nejčastěji pobývá v Berlíně. Schovánkovo výtvarné dílo je nesmírně rozsáhlé, vytváří malby, sochy, instalace, které se skládají ze stovek jednotlivých artefaktů. Je kritický vůči nešvarům současné společnosti, …

Marek Schovánek: CandylandRead More »

20. 5.–18. 6. 2021 Sprchy Gabriela Pienias*1985, Katovice Mezi léty 2010–2018 studovala vizuální umění na Slezské univerzitě v Polsku (malba), Univerzitě ve Vratislavi (dějiny umění), Akademii výtvarných umění ve Varšavě (malba) a Akademii výtvarných umění v Praze (malba). V roce 2020 získala doktorát na Slezské univerzitě v Katovicích (vizuální umění). Od roku 2019 vede ateliér …

Gabriela Pienias: BubblesRead More »