13. 10.–14. 11. 2021 Cechovna kurátor: Václav Rodek PETER CVIK*1985, Bratislava, SVKAbsolvoval ateliér malby a dalších médií (prof. Ivan Csudai) na Akademii umění a designu v Bratislavě, kde získal také titul PhD. Hlavním tématem jeho tvorby je hledání hranice mezi abstraktní a zobrazující malbou ovlivněnou postprodukční digitální érou 21. století. Pracuje s vlastními fotografiemi a …

Peter Cvik: Projdi se mnou, mou myslí / Walk with me thru my mindRead More »

24. 6.–8. 8. 2021 Místnosti vedle Cechovny kurátor: Tomáš Koudela Zkreslený světObrazy Kateřiny Barabášové představují svět, který se oku divákovu představuje hutným, sevřeným kresebným rukopisem, v němž se snoubí naivizující a elementární figurální tvarosloví s banální každodenností monster a policejních vozů.Abychom dobře rozuměli, zkreslený svět je světem skutečných esenciálních obsahů, vystupujících před jeho obyvateli v naléhavě rezonující …

Kateřina Barabášová: Distorted World / Part 1Read More »

24. 6.–31. 8. 2021 Cechovna kurátor: Tomáš Koudela Marek Schovánek je umělec narozený v Československu, vyrůstal a studoval v Kanadě a v současnosti cestuje a tvoří po světě, přičemž nejčastěji pobývá v Berlíně. Schovánkovo výtvarné dílo je nesmírně rozsáhlé, vytváří malby, sochy, instalace, které se skládají ze stovek jednotlivých artefaktů. Je kritický vůči nešvarům současné společnosti, …

Marek Schovánek: CandylandRead More »